Inden sommer blev vi i CONCITO bedt om at give input om sammenhængen mellem vækst og grøn omstilling til juliudgaven af Enhedslisten medlemsblad Rød+Grøn. Her den fulde udgave af mit svar: Hvad forstår du ved vækst?Vækst er når noget vokser. I politisk sammenhæng er det ofte synonymt med økonomisk vækst eller vækst i bruttonationalproduktet (BNP). Kan vækst […]

Har endelig fået læst den svenske antologi Att svära i kyrkan – tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet, hvor 24 svenske politikere, forskere og opinionsdannere reflekterer over udfordringen ved evig materiel vækst på en planet, som ikke vokser. Bogen er en inspirerende samling af nuancerede og konstruktive bud på, hvordan vi kommer […]

Sverige og Danmark fremhæves ofte som grønne foregangslande, der har formået at afkoble miljø- og klimabelastning fra økonomisk vækst. Det skete fx da statsminister Fredrik Reinfeldt på Stockholm+40-konferencen i 2012 fremhævede, at Sverige siden 1970 har reduceret drivhusgasemissionerne med en tredjedel, mens BNP er mere end fordoblet. Det skete da statsminister Helle Thorning-Schmidt ved lanceringen […]

Mine egne indlæg i den mest læste debattråd på Ecoprofile Danmark – et webforum om grøn omstilling som jeg stiftede og redigerede i perioden januar 2010-september 2012.  — (18-07-2011) Det bliver stadig sværere at skabe økonomisk vækst i de rige lande. Dette afspejles i de afregulerede finansmarkeder og billige lån, som har været med til […]

Ifølge brancheorganisationen Forsikring & Pension indbetalte danskerne i 2012 hele 106 milliarder kroner til individuelle og arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. Det svarer til godt 20.000 kroner per dansker. Over en årrække bliver det til svimlende summer, som med fordel kunne investeres i grøn omstilling og jobskabelse – eller som minimum undgå at lave ulykker, som når pengene […]

Jeg blev simpelthen rystet, da jeg forleden opdagede, at danske supermarkeder sælger frossent vand i plastikposer transporteret hele vejen fra England. Det overgår jo flaskevand med længder, som et eksempel på et dyrt, ressourcekrævende og energiforbrugende produkt, der let kunne erstattes af noget andet, der både er bedre, billigere og mindre miljøbelastende. Ja, det kan […]